sokolova.dk

Describing percentage in Danish: procent, procentdel/procentandel, procentpoint & procentvis

Elena Sokolova, October 30th 2020

Are you writing a PD3 or a Studieprøven essay? You will need words like procent, procentdel/procentandel, procentpoint and procentvis, while describing the data material during the exam. In this blog post, you’ll learn how you describe percentage correctly.

Grammatical forms

En procent (plural indefinite is also procent after a number: 30 procent), also 30 pct. You cannot use the plural form ‘procenter’, if you have a preceding numeral. See more examples with procent:

Ifølge tabellen er det lidt over 30 pct. af de adspurgte i hver aldersgruppe, der tror, at antallet af overtrædelser af straffeloven i perioden fra 2011 til 2016 ikke har ændret sig.

De tre lande tegner sig for ca. 28 procent af vores udenrigshandel. (Fra ordnet.dk)

Efter optælling af 70 procent af stemmerne i de 2487 valgdistrikter var den uofficielle styrkefordeling blandt de demokratiske kandidater. (Fra ordnet.dk)

Procentpoint expresses the difference in two percentage rates within a group/comparison element.

E.g., as based on the set from Studieprøven(November-December 2019):

Andelen af de 24-årige unge, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse er steget fra ca. 12 pct. til 14 pct., dvs. med ca. 2 procentpoint i perioden fra 2008 til 2016.

Det fremgår tydeligt af søjlediagrammet, at andelen af unge, der ikke er i job eller under uddannelse er faldet for de 16-, 17- og 18-årige med 2 procentpoint i gennemsnit, men andelen af de ældre grupper af unge i undersøgelsen er steget ubetydelig.

Incorrect usage

De konservative mister 0,1 procent af stemmerne og taber dermed to mandater.

Sometimes you may see procent used instead of procentpoint, but this usage may be considered wrong.

There should have instead been used procentpoint. You can read more here: https://sproget.dk/raad-og-regler/artikler-mv/sprogbrevet-dr/sprogbrevetdr-nr-80/procent-og-procentpoints

Examples of correct usage

84,5 procent af vælgerne stemte ved folketingsvalget. Det er 1,3 procentpoint lavere end for fire år siden. (fra dr.dk)

Procentvis means ‘counted in percents’

Procentvis er kriminaliteten meget større i Christiania end i resten af samfundet, ligesom de sociale forskelle er større… (Fra ordnet.dk)

Procentdelen/procentandelen

The two terms express the share of a whole number/unit/group, indicated in percent. The verb udgøre (=to stand for) is often used with procentdel.

Den religiøse aktivitet, der angår folkekirken måles ofte som den procentdel af befolkningen, der går i kirke regelmæssigt. (Fra ordnet.dk)

Først beregner vi, hvor stor en procentdel af det samlede stemmetal hvert parti har fået. (Fra ordnet.dk)

For langt de fleste lande gælder det således, at der er en højere procentdel af arbejdsløse blandt de unge, der bor hjemme, end i aldersgruppen i al almindelighed. (fra dst.dk)

The verbs used with procent are often:

Note that sometimes the preposition with the word procent will be different for a noun combination, other than for a combination with a related verb E.g. en stigning/et fald på 5%/en forskel/en ændring på 5%.

Do you have questions, comments or suggestions - email to elena@sokolova.dk.