sokolova.dk

Elena Sokolova

elena@sokolova.dk

Erhvervserfaring

Еjer og stifter af kursusvirksomhed & dansklærer

SokolovaDK 2020/07–i dag

Primære opgaver:

Dansklærer 2012/09–2020/06

Studieskolen & Københavns Universitet, København

Primære opgaver:

Jeg underviste i dansk som andet- og fremmedsprog, primært på Danskuddannelse 3 (på alle CEFRL-trin), inklusive kurser i forberedelse til Prøve i Dansk 3, og Studieprøven; afviklede modultest for DU3, samt mundtlige eksaminer på KUA Københavns Universitet, som både censor og eksaminator; tilrettelagde og afviklede danskkurser med blended learning, bl.a. kurser med én ugentlig mødegang, samt intensive crash-courses; anvendte aktivt it-redskaber og learning management systems i undervisning, især i forbindelse med blended learning, underviste via Zoom, både aften- og daghold.

Dansklærer 2017/09–10/2018

Speak, School of Danish (DTU campus & Microsoft), Lyngby

Dansklærer 2010/10–2011/12

Lærdansk Sønderborg, Syddansk Universitet, Danfoss Drives A/S

Simultantolk fra dansk til engelsk 2011/10

EU-kontrolbesøg i Sønderborg Kommune

Praktik & feltarbejde 2011/03

AOF Aabenraa, VUC Sønderborg

Primære kompetencer

Sprog

Uddannelse

Diplomuddannelse i dansk som andet- og fremmedsprog for unge og voksne
2011/02–2014/06 Aarhus Universitet, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Emdrup

Cand.mag. i lingvistik
2010/09–2012/04 Aarhus Universitet

It-kundskaber

Øvrige interesser

Atletik, rulleski, oversættelse af børnelitteratur, datalingvistik, Natural Language Processing

Reference efter anmodning